خوب دوستان نظرسنجی تمام شد.

از تمام کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند و با نظراتشان ما را در امر بهبود بخشی مطالب سایت یاری کردند کمال تشکر و قدردانی را دارم. همچنین از افرادی که نتوانستند در نظرسنجی شرکت کنند (به هر دلیلی) و با گذاشتن کامنت (چه عمومی، چه خصوصی) ما را در امر نظرسنجی یاری کردند سپاسگذارم.

از کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند و گفتند نظری نداریم هم تشکر میکنم. حتی از آن ۲ درصدی که (احتمالا از ۴ درصدی ها بودند) گفتند وبتون اصلا جالب نیست و جمعش کن هم ممنونم (چون بالاخره نظرشون رو بیان کردند و نظر هر کس محترم است). ولی ای کاش بیان می کردند دلیل اینکه این گزینه رو انتخاب کردند چه بود تا بتوانیم نواقص احتمالی موجود را رفع کنیم.

خوب نتایج نظرسنجی هم به قرار زیر است:

نتایج نظرسنجی

🙏 در پایان باز هم از تمام کسانی که در نظرسنجی شرکت کردند و با نظرات دلگرم کننده شان یاری گر ما بودند کمال تشکر و قدردانی را دارم. 🙏

👑استاد بزرگ👑

بعدا نوشت: دوستان ظاهرا نتیجه نظرسنجی باعث سردرگمی شده است. این نتایج اصلا بدان معنا نیست که از این به بعد کلا فیلم آموزشی قرار خواهیم داد، بلکه به این معناست که روند سابق در سایت ادامه یافته و به نسبت درصد نظرات، نسبت مطالب کم یا زیاد خواهند شد. (به عنوان مثال کتاب و فیلم های آموزشی بیشتر از مستندها یا اپلیکیشن ها قرار خواهند گرفت).