در این قسمت یک بازی HTML بسیار جذاب به نام سلطان دزدها (King of Thieves) قرار میگیرد.

صرفا جهت سرگرمی.

در صورت اجرا نشدن بازی به صورت پیشفرض پروتکل آدرس را از https به http تغییر دهید.